Kunnskap og teknologi og sånt

Lønnsmodellen i Apparat

Prinsipper

Hos Apparat skal du ha en god og rettferdig lønn. Vi mener det er viktig at lønnen passer til deg, og at du skal ha noe konkret å strekke deg etter. Samtidig er lønnen delvis prestasjonsbasert, slik at du skal ha en egeninteresse av å jobbe for kunder og på betalte prosjekter.

Våre modeller er formelbaserte hybrider, og har en stor grad av fastlønn - samt en god andel provisjon. Det er en ulik andel forventet provisjon for hver modell, og har du f.eks. 10% provisjon så vil du få 10% av alt du omsetter - måned for måned.

Provisjonsleddet gjelder fra første fakturerte krone - ingen terskel. Vi synes det er mest rettferdig at du tjener penger når selskapet gjør det. På den måten deler vi på det hele tiden. I tillegg gir det deg enkel oversikt, og du kan lett regne ut lønnen din hver måned basert på hvor mange timer du har jobbet.

Alle skal ha en mållønn, som er lønnen vi beregner pensjonen din etter. Mållønnen er lønnen vi sammen skal jobbe for å oppnå. Dette er en avtale mellom deg og Apparat. Finner vi ikke arbeid til deg ute hos kunder eller på kundeprosjekter inne hos oss, så vil vi finne et internprosjekt til deg som kan passe.

Kundeprosjekter er alltid knyttet til en timepris, og det er denne timeprisen du vil forholde deg til. Internprosjekter er litt annerledes, og utregningen er litt avhengig av hvilket type internprosjekt det er. Et strategisk viktig internprosjekt er en type internprosjekt som Apparat selv finansierer. Slike internprosjekter kan f.eks. være et produkt Apparat ønsker å utvikle, eller en nyskapning vi vil satse på. Andre typer internprosjekter kan være noe du ønsker å utforske, eller en nyskapning du ønsker å jobbe med. For strategisk viktige internprosjekter vil timeprisen normalt ligge rundt det en kundepris ligger på, mens for andre prosjekter vil det settes en lavere timepris på rundt 75% av normal kundepris.

Våre tre modeller skiller seg noe fra hverandre. "Nivå 1" er vår innslagslønn. Her vil du normalt sett havne hvis liten erfaring, kommer rett fra skole eller på annet vis er det en normalt ville karakterisert som junior.

"Nivå 2" er vår modell som tilsvarer det en gjerne vil kalle senior. Her skal de aller fleste i selskapet ligge. Lønnen gir en stabilt høy fastlønn, og et romslig provisjonsledd. Mållønnen vil ligge en del høyere enn for "Nivå 1". Det stilles også høyere krav til deg her, og en skal normalt sett kunne navigere seg fint oppover på stigen.

Den siste modellen vår er "Nivå 3". Her vil individer som utmerker seg som eksepsjonelle ofte ligge. Fastlønnen her er konstant, og provisjonen blir viktigere enn før. Det stilles også krav til deg for at du skal beholde plassen din i denne lønnsmodellen. Dersom du ikke lenger passer inn her så kan du rykke tilbake til "Nivå 2".

Nivå 1

Denne modellen begynner på kr 380 000, og med en provisjonsandel på 5%. For hvert ledd i denne modellen øker fastlønnen med kr 10 000, og provisjonsandelen øker med 0,33%. Dette betyr at du vil stige mye i lønn for hvert ledd slik at de med den laveste lønnen i selskapet skal ha den største stigningen.

Provisjonen for denne modellen er regnet ut av en årlig antatt omsetning på kr. 1 400 000.

Index Fastlønn Provisjon Mållønn
0 380 000 kr 5,00 % 450 000 kr
1 390 000 kr 5,33 % 464 620 kr
2 400 000 kr 5,66 % 479 240 kr
3 410 000 kr 6,00 % 493 860 kr
4 420 000 kr 6,33 % 508 480 kr
5 430 000 kr 6,66 % 523 100 kr
6 440 000 kr 7,00 % 537 720 kr
7 450 000 kr 7,33 % 552 340 kr
8 460 000 kr 7,66 % 566 960 kr
... ... ... ...
N 380 000 kr + N * 10.000 kr 5,00 % + N * 0,33% -

Nivå 2

Det er viktig å merke seg at dette er en annen modell enn "Nivå 1" i den form av at den stiller høyere krav til deg som ansatt, og den betaler vesentlig bedre. Vi har her en startlønn på kr 500 000 på nederste leddet, og den faste lønnen øker med kr 5 000 for hvert ledd. Samtidig vil provisjonen din bli viktigere for deg, og du øker med 1% for hvert ledd du klatrer. Startprovisjonen er 7,00 %. Vi regner dette ut i fra en antatt omsetning på kr. 1 500 000 i året.

Index Fastlønn Provisjon Mållønn
0 500 000 kr 7 % 605 000 kr
1 505 000 kr 8 % 625 000 kr
2 510 000 kr 9 % 645 000 kr
3 515 000 kr 10 % 665 000 kr
4 520 000 kr 11 % 685 000 kr
5 525 000 kr 12 % 705 000 kr
6 530 000 kr 13 % 725 000 kr
7 535 000 kr 14 % 745 000 kr
8 540 000 kr 15 % 765 000 kr
... ... ... ...
N 500 000 kr + N * 5 000 kr 7 % + N * 1% -

Nivå 3

Her vil det ligge et fåtall ansatte. Typisk må du være særskilt dyktig, veldig ettertraktet som utvikler, anerkjent foredragsholder eller på annet vis være av stor betydning for selskapet for å ligge her. Modellen har en fast årslønn, men vil øke provisjonen for hvert ledd. Fastlønnen er kr 600 000, og en starter med 15% provisjon. For hvert ledd øker provisjonsleddet med 1%.

Index Fastlønn Provisjon Mållønn
0 600 000 kr 15 % 840 000 kr
1 600 000 kr 16 % 856 000 kr
2 600 000 kr 17 % 872 000 kr
3 600 000 kr 18 % 888 000 kr
... ... ... ...
N 600 000 kr 15 % + N * 1% -

Beregning av lønn

Hvordan blir dette i praksis? La oss se på noen tall. Du ligger på den midterst modellens første trinn og har en fastlønn på 500.000kr, og en provisjonssats på 7%. Måneden før stod du for en omsetning på kr. 150.000. Du får provisjon fra første krone, og provisjonen er alltid etterbetalt.

Eksempel hvor du omsetter for 150.000 kr
Månedslønn: 500 000 kr / 12 måneder ➡️ 41 666 kr
Omsetning: 150 000 kr
Provisjon: 150 000 kr * 7% ➡️ 10 500 kr

Din månedslønn: 41 666 kr + 10 500 kr ➡️ ~52 200 kr 🎉 🎉

Eksempel hvor du jobber halv tid inne og halv tid ute
Ditt bidrag inne avhenger av hvilken type prosjekt du arbeider på. Her tas det utgangspunkt i at du ikke har full dekning inne, men får ganske god greit utbytte alikevel.

Månedslønn: 41 666 kr
Omsetning hos kunde: 75 000 kr
Bidrag internt: 50 000 kr
Provisjon: (75 000 kr + 50 000 kr) * 7% ➡️ 8 750 kr

Din månedslønn: 41 666 kr + 8 750 kr ➡️ ~50 500 kr 🎉 🎉

Eksempel på måned hvor du jobber to uker, og har ferie to uker
Månedslønn: 41 666 kr
Omsetning: 75 000 kr
Provisjon: 75 000 kr * 7% ➡️ 5 250 kr

Din månedslønn: 41 666 kr + 5 250 kr ➡️ ~46 900 kr 🎉 🎉

Fellesbelønning

Foruten din egen lønn, så vil du få en ekstra påskjønnelse hvis selskapet gjør det bra. Apparat ønsker å dele ut 15% av sitt overskudd til de ansatte. Dette blir delt ut flatt, og det spiller ingen rolle om du står på den nederste modellen eller den øverste - alle får likt. De som har begynt samme året vil få 1/12 bonus for hver måned de har jobbet i Apparat.

Se personalhåndboken for mer detaljer her.

Hvordan går jeg opp i lønn?

I Apparat vil alle ansatte rykke opp ett nivå på stigen hvert år. Særlig viktig for oss er det at de som har lavest lønn vil øke mest, og modellen er derfor progressiv og gir store økninger for hver enkelt. Det er også gode muligheter for å rykke opp flere trinn på stigen om gangen, og da må en vise ekstra innsats på områdene i Apparat som er viktig for oss; Kunnskap, deling og nyskapning. Alle positive initiativer vil bli vurdert, så selv om akkurat det spesielle du har foretatt deg ikke står på listen, så er det godt mulig du vil bli belønnet for det allikevel.

Alle medarbeidere vil bli vurdert av en gruppe i selskapet med ansvar for å plassere folk på stigen. Denne gruppen får sitt mandat av ledelsen i selskapet, og ingen enkeltpersoner kan alene bestemme om en person skal stige mer enn normalt i lønn. Dette sørger for en så rettferdig modell som mulig, og gir alle like muligheter til å øke sin inntekt. Det er et viktig prinsipp for å unngå at en liten, men kravstor gruppe stikker av med hele lønnsøkningen år etter år.

Det er noen nyanser her som vil bli dekket av personalhåndboken, spesielt i forhold til hva som skjer hvis du er på oppsigelse og lignende.

Kriterier

Dette er Apparat sin måte å fortelle de ansatte hva vi verdsetter hos dem. Det er ikke noe kjekt å ha uklare mål, eller å være usikker på hva som forventes av en. Måten vi har løst dette på er ved å dele inn vurderingene i fire kategorier. De går på verdiene våre (kunnskap, deling og nyskapning), hvordan du fungerer i den helhetlige kulturen i selskapet (kultur og sosialt), hvordan du utvikler deg (egenutvikling), og din leveransekraft (leveransegrad). Du vil bli vurdert opp mot både dine tidligere bidrag, selskapets forventning til deg og hvordan du gjør det i forhold til andre.

Vi vil aldri sette folk direkte opp mot hverandre, og vurderingen er strengt konfidensiell mellom vurderingskomitèen/ledelsen og deg. Dette er et verktøy du kan bruke for å lykkes i Apparat 😄

Verdiene våre - kunnskap, deling, nyskapning

Våre verdier er selve grunnpilarene i Apparat. Vi måler oss selv på hvordan vi lykkes med å leve opp til dem, og det betyr at vi alle sammen må måles på dem. Kunnskap og deling henger mye sammen. Hvordan tilegner du deg kunnskap, hvordan bruker du kunnskap, hvordan deler du kunnskap. Deling er ikke bare å lære bort fag, det er også dele kultur, smil og glede. Nyskapning er å utforske idéer alene eller sammen med andre, og starte initiativer i Apparat for å utvikle konsepter, produkter eller nærmest hva som helst. Hvordan du som person lykkes med verdiene våre er det siste kriteriet i din vurdering.

Kultur og sosialt

Din involvering i selskapet - ansettelser, sosiale arrangementer, kundemøter, gøy på kontoret; alle tingene vi gjør som er positivt for den kollektive kulturen i selskapet teller inn her. Du vil bli vurdert på alt mulig her, og en kan sjeldent gjøre feil eller gjøre for mye.

Egenutvikling

Vi verdsetter din egenutvikling over ganske mye annet. Dyktige og lidenskaplige fagfolk ❤️. Det er ikke tilfeldig at "kunnskap" står som vår første verdi. Din utvikling er like viktig for oss som den er for deg, og hvilke kunnskaper du har, tilegner deg, og deler med andre, betyr noe når du jobber i Apparat.

Leveransegrad

Leveranser er vårt vann og brød. Uten inntekter lykkes ikke selskapet. Apparat skal tilrettelegge for at du skal klare å produsere så mye som mulig, men ditt bidrag og din innsats gjennom året betyr mye. Hvor mye fikk du levert i perioden, både internt og eksternt? Hvordan setter kunden pris på deg?