Kunnskap og teknologi og sånt

Åpenhet

Bedrifter beskytter ofte sine vedtekter, pensjonsavtaler, forsikringer, lønnsmodell, ansatthåndboken, og det meste annet de mener er hemmelig. Ofte er det også noen uroelementer som går igjen internt, som hvor mye kollegaene har i lønn i forhold til deg, når og hvor man kan dra på kurs, og hvilket utstyr man får.

I Apparat streber vi etter å være så åpne og gjennomsiktige som mulig. Våre vedtekter, avtaler, ansatthåndbok, og lønnsmodell ligger på GitHub, åpent for alle.

Internt kan alle ansatte se nøyaktig hva alle andre tjener og hvorfor de tjener det de gjør.

Du kjøper utstyret du selv mener du trenger, når du trenger det, mot at du forteller de andre hva du har kjøpt, og for hvor mye.

Kunnskap

I vår bransje er kunnskap og fag en av de viktigste faktorene for å lykkes - både for bedriften, og for den enkelte. I Apparat står kunnskap i sentrum, og vi oppfordrer til å delta på relevante kurs og konferanser hvor de nå enn måtte være.

Deling

Kunnskap er best anlagt når den deles med andre. Vi oppfordrer våre ansatte til å delta på lokale meetups, holde foredrag og workshops, arrangere hackathons, m.m. Kunder, og det lokale miljøet inviteres alltid med; vi vil dele så mye som mulig med så mange som mulig.

Nyskapning

Vi tror helhjertet på at teknologi kan bidra til et bedre samfunn med økt livskvalitet. For å kontinuerlig jobbe med dette som veiledende filosofi, nytter det ikke å gro fast i gamle rutiner. I Apparat har vi en grobunn for å skissere, prøve, fikse, designe, mekke, bygge, og løfte idéer frem og se om de har livets rett.

Hvordan kan vi løse problemer dersom vi fortsetter å tenke de samme tankene som skapte problemene? -Albert Einstein

Ansatteløftene

Vi skal ha det morsomt

Vi behandler alle med respekt - hverandre, kunder og konkurrenter

Vi opptrer hjelpende og støttende

Alles meninger er viktige og blir hørt

Vi bryr oss

Vi jobber etter mål som alle tar del i

Ansatteverdier

Kunnskap i sentrum - betydelige avsetninger til fagutvikling

Gadgetkonto - vi setter av penger til hver ansatt hvert år for utstyr

Spill og aktiviteter - våre lokaler skal være en kreativ boltreplass

Vi skal lede på kultur - alt vi gjør skal bygge mot en positiv og inkluderende kultur

Sosiale støtteordninger - belønninger til ansatte som bidrar positivt

Helse - vi sponser treningstilbud og idrett

Hobbyer - vi ønsker å tilby våre lokaler til lokale arrangementer, fra vinklubb til hackathons

Familie - vi inkluderer de ansattes familier på turer og sosiale arrangement

Kundeløftene

Vi leverer den høye kvaliteten vi lover

Vi leverer på tiden og til avtalt pris

Vi opptrer profesjonelt og med integritet

Vi inkluderer deg i vår familie

Vi er alltid faglig oppdatert

Vi tør å utfordre deg

Vi bryr oss om deg og dine kunder