Forsikringer

Fritidsulykkeforsikring

Vi har også en tilleggsforsikring som dekker deg dersom du har en ulykke utenfor jobben som medfører invaliditet, uførhet eller død.

Forsikringssummer:

 • Fritidsulykke invaliditet = 4,5 G
 • Fritidsulykke uførhet = 22 G
 • Fritidsulykke død = 15 G
 • Erstatning ektefelle/samboer = 15 G
 • BarneErstatning

Reiseforsikring med familiedekning

Du har også reiseforsikring som er tilpasset deg og dine kjære. Ektefelle/samboer er dekket på reise, sammen med barn som bor på samme adresse.

Reiseforsikringen dekker:

 • Avbestilling
 • Reiseulykke
 • Forsinkelse
 • Reisesyke
 • Reisegods
 • Ansvar og rettshjelp

Uføredekning og innskuddssikring

Dersom du blir ufør er du dekket oppad til 2 millioner kroner. I tillegg gis du månedlige utbetalinger mens du er under vurdering for uførhet. Dette er normalt en periode hvor forsikringene ikke dekker deg. Vi har det produktet som heter Uføre pluss, som gir en del ekstragoder.

Som en del av pakken har vi også innskuddssikring, som betyr at dersom du blir ufør så vil forsikringen din fortsette innbetalingene til din pensjonsordning for deg frem til du fyller 67 år. Dette er en del av uføreforsikringen, og kan leses mer om der.

Gruppelivforsikring

Du har en livsforsikring på 2 millioner kroner som tilfaller dine nærmeste som et engangsbeløp dersom du skulle falle fra mens du jobber i Apparat.