Pensjon

Apparat AS har, såvidt vi vet, Bergens beste pensjonsordning. Kanskje også Norges beste. Vår pensjon er i Frende og KLP. Pensjonen din settes til din mållønn.

Er det store avvik vil vi gjøre justeringer, men dette må hver enkelt passe på - det går ikke automatisk.

Vår pensjon er fra første krone.

Satser

7% fra 0 G til 7,1 G

16% fra 7,1 G til 12 G