Pensjon

Vi mener selv at vi har en veldig konkurransedyktig pensjonsordning. Vi har innskuddspensjon hos Gjensidige, og selv om du er på provisjonsmodell så innbetales pensjon hver måned automatisk basert på a-meldingen din for full løpende opptjening og utbytte.

Maks uførepensjon med barnetillegg er inkludert.

Satser

6% fra 0G til 7,1G

12% fra 7,1G til 12G